Jak vybrat deskový výměník Nordic Tec pro připojení tepelného čerpadla k topnému systému?

Tepelná čerpadla jako vytápěcí zařízení jsou z hlediska výměny tepla poměrně náročným řešením, což se projevuje v objektivní potřebě zvolit výměník tepla s větší plochou než například u klasických kotlů podobného výkonu. Důvodem je jednak skutečnost, že obvykle pracují při mnohem nižších deltách, a také snaha zajistit, aby tepelné čerpadlo pracovalo zpravidla s co nejnižší spotřebou energie.

Níže uvádíme řadu typů výměníků tepla, které se nejčastěji prodávají pro tepelná čerpadla. Jde samozřejmě o připojení tepelného čerpadla k instalaci, v systému voda-voda nebo voda-glykol, nejedná se o freonové výměníky nebo jednotky pro tzv. faktory R (R404, R32 a podobne).

V případě tepelných čerpadel závisí výběr nejen na jmenovitém výkonu , ale také na teplotách, při kterých má systém ústředního vytápění pracovat. Nejde o maximální výkon čerpadla, ale spíše o provozní teplotu, kterou od čerpadla očekáváme, aby bylo schopno zajistit tepelnou pohodu v domácnosti. Čím je nižší – tím větší výměník tepla bude potřeba, ale vyplatí se ji udržovat co nejnižší, a to kvůli očekávaným provozním nákladům.

Deskový výměník tepla pro tepelné čerpadlo by měl být dimenzován v závislosti na očekávané provozní teplotě čerpadla

V prvním případě se jedná o klasické uspořádání, ve kterém hrají hlavní roli radiátory a podlahové vytápění je případně doplňkem. V takovém objektu musí být provozní teplota čerpadla min. cca 50 °C, aby radiátory pracovaly optimálně. U takových systémů by mělo každých 10 kW tepelného čerpadla (pracujícího na 50 °C) pokrývat cca 1,50 m² výměníkové plochy.

Druhým případem jsou objekty vytápěné na 100 % podlahovým vytápěním, kde bude požadována provozní teplota čerpadla pouze na úrovni cca 32 – 35 °C. V těchto případech pracuje tepelné čerpadlo velmi úsporně, ale pro efektivní provoz je zapotřebí poměrně velký systém výměníků tepla – převodník dimenzování zde činí cca 3,0 m² teplosměnné plochy na každých 10 kW tepelného čerpadla (provoz při 35 °C).

Mezivarianty, tj. přívodní teploty 40 nebo 45 °C, by měly být dimenzovány úměrně.

Prezentované dimenzování výměníku tepla přepočtem přenosu jsou na jmenovitý výkon TČ lze použít jak pro monoblokové, tak pro splitové typy.

Jedná se o osvědčené přepočítací koeficienty, které zajišťují zdravou dodávku umožňující provoz po mnoho sezón (s ohledem na stárnutí výměníků tepla v průběhu let), použití glykolu a možnost efektivního provozu s minimálními teplotními rozdíly (tj. minimální spotřeba energie i minimální opotřebení samotného tepelného čerpadla). Pro jejich snížení se můžete rozhodnout sami, pokud k tomu existují objektivní důvody, např. voda místo glykolu. Při očekávání dosažení výše uvedených výhod je však třeba vzít v úvahu výše uvedené přepočítací koeficienty. V případě pochybností si můžete výběr výměníku tepla potvrdit také kontaktováním servisu výrobce nebo distributora tepelného čerpadla.

Pokud máte potíže s výběrem tepelneho výměníku pro tepelné čerpadlo – napište námDobór wymiennika na 3/4 cala - kontakt

rozbalit více >

Deskové výměníky tepla pro tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla si v Česku, na Slovensku a v celé Evropě získávají stále rostoucí popularitu. Jsou pohodlná v používání, ekologická a energeticky úsporná, umožňují využití energie z obnovitelných zdrojů (například z fotovoltaických panelů) pro účely vytápění. Tepelná čerpadla fungují v opačném směru než přirozený tok tepla v přírodě, tedy přenášejí energii z média s nižší teplotou do média s vyšší teplotou. V závislosti na typu mohou čerpat energii z vzduchu, vody nebo země.

Deskové výměníky tepla pro tepelná čerpadla - z této kategorie slouží k propojení systému tepelného čerpadla s centrálním topením. Deskové výměníky dostupné na Nordictec-shop.cz se vyznačují vynikajícími parametry průtoku, energetickou účinností - a spolehlivostí. Díky nim mohou být použity jak při malých, tak při velkých tepelných čerpadlech, za předpokladu správné volby. Použití našich výměníků tepla, od Nordic Tec, umožňuje optimalizaci systému s relativně nejnižší ztrátou tepla na výměníku, která se v podstatě při správném fungování systému snižuje až pod 1 °C. Investováním do výměníků pro tepelná čerpadla zvýšíte efektivitu topného systému ve vašem domě a zároveň si zachováte možnost zajištění ochrany systému tepelného čerpadla glykolem, jak požaduje část výrobců tepelných čerpadel.

Obchod, kde můžete koupit výměník tepla pro tepelná čerpadla - Nordictec-shop.cz.

Nordic Tec ČR je internetový obchod, který nabízí široký výběr výměníků pro tepelná čerpadla. Jsme schopni vybrat vhodný model téměř pro každé zařízení. Naše sortiment zahrnuje širokou škálu produktů, což umožňuje výběr výměníku nejlépe odpovídajícího individuálním požadavkům zákazníka nebo konkrétnímu čerpadlu. Všechny nabízené produkty jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu - nerezové oceli S316, což zaručuje jejich vysokou trvanlivost. Tým Nordic Tec je ochoten poskytnout technickou pomoc při výběru deskových výměníků pro tepelná čerpadla, které jsou ideálně přizpůsobeny vaší instalaci.

Deskový výměník pro tepelné čerpadlo - Jak funguje?

Výměník tepelného čerpadla je zodpovědný za výměnu tepla mezi médii uvnitř zařízení - a těmi, která jsou do něj přivedena. Jelikož jsou deskové výměníky pro tepelná čerpadla vyrobeny ze série vzájemně propojených tenkých ocelových desek, tepelná energie je účinně přenášena mezi oběma oběhy, bez nutnosti jejich vzájemného mísení. Tepelná energie generovaná tepelným čerpadlem je efektivně přenášena na tepelné spotřebiče, jako jsou radiátory, podlahové topení, nebo je využívána k ohřevu teplé užitkové vody. S ohledem na to, že pracovní média se nesmíchávají ve výměníku, dochází pouze k výměně tepelné energie mezi nimi. Deskové výměníky pro tepelná čerpadla lze použít při připojení tepelného čerpadla k ústřednímu topení - nebo k ohřevu teplé užitkové vody v glykolovém / vodním systému, aniž by hrozilo promíchání jednotlivých médií.

Tímto způsobem deskový výměník tepla umožňuje připojení tepelného čerpadla do systému s možností provozu na glykolu, aniž by bylo nutné celý systém napouštět glykolem (což by bylo nákladné a nedoporučované). Pokud se rozhodneme provozovat tepelná čerpadla na vodě bez přídavku glykolu, výměník tepla plní funkci ochrany systému čerpadla před systémem instalace (který například generuje nečistoty a vodní kámen v důsledku provozu v otevřeném systému). V takovém případě výměník tepla plní i určitou roli podobnou hydraulickému vyrovnávači tím, že vytváří 2 nezávislé okruhy - místo jednoho rozsáhlého systému a působí na vyrovnání tlaků a teplot v celém systému. Často, když se rozhodneme pro výměník tepla v systému s čerpadlem, můžeme se vzdát hydraulické vyrovnávače.

Klíčové parametry deskového výměníku tepla pro tepelné čerpadlo

Kromě plochy pro přenos tepla je při výběru deskového výměníku pro tepelné čerpadlo vhodné věnovat pozornost následujícím aspektům zařízení:

 • Výkon výměníku tepla - s ohledem na skutečnost, že výměník tepelné pumpy je součástí celého systému, jeho výkon by měl být přizpůsoben celkovému provozu. V nabídce Nordictec-shop.cz naleznete výměníky s výkonem od 30 kW až po několik set kW.

 • Počet dese výměníku - čím větší, tím efektivnější je výkon výměníku tepelného čerpadla

 • Max. pracovní tlak výměníku - standardně se předpokládá, že pracovní tlak ve vodním systému je obvykle nižší než několik barů, takže většina výměníků na trhu je s ním kompatibilní.

 • Rozsah povolených pracovních teplot výměníku - deskové výměníky jsou obvykle konstruovány tak, aby bezproblémově pracovaly v teplotách od -200 °C do 220-230 °C, což je běžné pro tepelné pumpy.

 • Typ pracovního média - před nákupem je vhodné si ověřit, s jakými pracovními médii je výměník kompatibilní (voda nebo vzduch). Pokud hledáte primární výměník pro tepelné čerpadlo, je důležité zkontrolovat, zda je kompatibilní s chladivem (freonem).

 • Materiál výměníku - materiál, ze kterého je výměník tepelné pumpy vyroben, by měl dobře vodit teplo a zároveň zajistit mechanickou pevnost zařízení. Doporučuje se použít nerezovou ocel S316 (kyselinovzdornou) místo běžné nerezové oceli S304 (která má vyšší náchylnost k usazeninám).

 • Použití výměníku - v produktovém listu lze najít informace od výrobce o zamýšleném použití výměníků tepla.

 • rozměry - Jak již bylo zmíněno výše, lutowané modely zabírají méně místa než modely skrčované. Pokud tedy chcete mít jistotu, že budete mít dostatek místa pro montáž výměníku, zkontrolujte tento parametr před jeho nákupem.

 • možnost dokoupit izolaci pro výměník tepla - Ta slouží k optimalizaci systému tím, že snižuje ztráty na výměníku tepla (které bez izolace mohou dosahovat až několika procent přenesené tepelné energie).

  Výměníky tepla pro tepelné čerpadlo - výhody

  Deskový výměník tepla pro tepelné čerpadlo je pohodlným řešením pro každého, kdo si zakládá na pohodlném vytápění bytového domu. Tento typ výměníku se vyznačuje vysokou účinností a trvanlivostí (až 10-15 let provozu). Díky speciální konstrukci poskytuje rychlou, účinnou a efektivní výměnu tepla. Velkou výhodou deskového výměníku tepla je také jeho malé rozměry a lehká konstrukce, což výrazně usnadňuje jeho instalaci. Tyto aspekty dělají výměník pro tepelné čerpadlo velmi populárním řešením v oblasti HVAC, které umožňuje úsporu času, peněz a zajišťuje vynikající konečný výsledek. Celý proces probíhá bezúdržbově z hlediska uživatele.

  __________________

  Pokud hledáte výměník tepla pro tepelné čerpadlo s vysokým tlakem (45 bar) pro média freon voda, také ho najdete v naší nabídce. Výměníky této kategorie slouží pro práci s médii glykol a voda.

  More >
  Product added to wishlist