Jak vybrat výměník tepla pro připojení elektrického nebo elektrodového kotle k ústřednímu topení

Pokud je třeba oddělit elektrický nebo elektrodový kotel od topného systému, výběr výměníku by měl být založen především na poměru plochy výměníkových desek k vytápěné ploše, tedy ploše budovy. Naše základní doporučení je minimálně 0,30 m² plochy desek na 100 m² budovy pro starší instalace a minimálně 0,25 m² desek na 100 m² plochy objektu pro relativně nové instalace. Tyto zdroje tepla jsou snadno ovladatelné, takže se nemusíme obávat přehřátí systému v případě nedostatečného rozměrování výměníku - nedostatečný rozměr výměníku však může ovlivnit zvýšenou spotřebu elektrické energie naším kotlem.

Není vhodné se při výběru výměníku řídit výkonem elektrických kotlů uváděným v kW, protože se jedná o výkon topných těles elektrických kotlů, který není kompatibilní s nominálním výkonem výměníků v topném systému. Měli bychom si však pamatovat na další faktory, které je třeba zohlednit, jako například velikost připojení a případně další specifika objektu, například nedostatečnou izolaci nebo jiné typy tepelných ztrát.

Při použití elektrodových kotlů je třeba mít na paměti, že použití deskového výměníku eliminuje možnost upravovat vodu pomocí soli. Použití soli může způsobit prasknutí ocelových plátů, což způsobí poškození výměníku, na které pak nebude poskytnuta záruka.

Níže jsme sestavili několik populárních modelů, které často prodáváme pro elektrické kotle, ale je třeba si uvědomit, že i jiné naše výměníky tepla jsou pro tyto účely vhodné za předpokladu vhodného výběru.

rozbalit více >

Výměník tepla pro elektrický kotel

Vytápění domu pomocí elektrické energie získává stále větší popularitu na českém trhu. Kombinací elektrického kotle - s fotovoltaickou instalací získáme mimořádně efektivní a ekologický topný systém s vysokým uživatelským komfortem.

V některých situacích je nutné oddělit elektrický kotel od instalace - například, pokud je instalace v otevřeném systému. V takovém případě je nezbytný nákup deskového výměníku tepla, který oddělí obě obvody a zachová maximální využitelnost systému. V internetovém obchodě <Nordictec-shop.cz> nabízíme široký výběr deskových výměníků pro elektrické a elektrodové kotle, mezi kterými si každý zákazník snadno vybere model odpovídající jeho potřebám.
Zveme vás k prohlédnutí našeho sortimentu.

Obchod s výměníky tepla pro elektrokotle

Obchod Nordictec-shop.cz je místem - kde lze nalézt vysokou kvalitu výměníků tepla pro elektrokotle a elektrodové kotle. Díky našim nabízeným produktům si každý z našich zákazníků může užívat pohodlí a dosažených úspor - protože deskové výměníky pracují efektivně a bezproblémově. Nabízíme širokou škálu produktů - v naší nabídce máme zařízení vhodné jak pro individuální uživatele, tak pro podniky. Náš obchod zajišťuje nejvyšší kvalitu a odbornou pomoc při výběru správného modelu výměníku. Investovat do deskového výměníku tepla pro elektrokotel znamená investovat do ochrany elektrokotle - proto vás zveme k seznámení s naší nabídkou.

Tepelný výměník, konkrétně deskový výměník pro elektrický kotel

V současnosti se - z praktických důvodů -centrální topení provádí v uzavřeném systému. To znamená, že obvod vytápění není vybaven přepadovou nádrží a pracovní médium neustále cirkuluje uvnitř systému, aniž by mělo kontakt s atmosférickým vzduchem. Někdy však vzniká potřeba propojit topný systém s dodatečným okruhem, například pro ohřev teplé užitkové vody ( TUV ) - který pracuje v otevřeném systému. K tomuto účelu se používají deskové výměníky tepla. Jsou instalovány mezi oběma okruhy a účinně přenášejí tepelnou energii mezi dvěma nosiči, aniž by došlo k jejich vzájemnému promísení.

Výměník tepla a elektrodový kotel

Výměna tepla v deskovém výměníku pro elektrické nebo elektrodové kotle probíhá podle principu přenosu tepelné energie z média s vyšší teplotou do média s nižší teplotou - stejně jako u kotlů na plyn, krbů nebo tepelných čerpadel. Deskové výměníky tepla pro elektrické nebo elektrodové kotle jsou vyrobeny z několika propojených ocelových desek, které účinně přenášejí teplo mezi topnými okruhy. Pokud je takový výměník připojen k 2 okruhům, jeho úlohou je ohřát kapalinu v okruhu s nižší teplotou pomocí energie z média s vyšší teplotou. Zřejmým výsledkem činnosti deskového výměníku tepla je také ochlazování pracovního média s vyšší teplotou. Je tedy snadné si všimnout .. že deskový výměník tepla je pasivní zařízení, které nevytváří energii, ale pouze ji přenáší mezi dvěma médii. Použití deskového výměníku v kotelním systému s elektrickým topidlem umožňuje efektivní spolupráci topného okruhu s libovolným jiným okruhem bez rizika promíchání pracovních médií v obou systémech.

Elektrodové kotle na první pohled vypadají podobně jako elektrické kotle - protože jsou napájeny elektřinou. Nicméně u elektrodových kotlů je nutné upravovat vodu. Je důležité si uvědomit, že při použití deskového výměníku s elektrodovým kotlem bychom neměli používat sůl pro úpravu vody, ale speciální kapaliny doporučené výrobci elektrodových kotlů. Použití soli by mohlo poškodit desky výměníku tepla a způsobit jejich úniky.

Výměník tepla pro elektrokotel - proč stojí za to?

Výměník tepla pro elektrokotel je jedním z nejlepších způsobů, jak zvýšit efektivitu topného systému. Díky němu lze účinně - a rychle - přenášet teplo z jednoho média na druhé, což vede ke snížení spotřeby elektrické energie a snížení provozních nákladů celého systému. To znamená, že se takový výměník vrátí v krátké době a zároveň je snadno instalovatelný a použitelný. Navíc je třeba zdůraznit - že díky tomuto řešení elektrokotle získávají nevyrovnatelnou účinnost a spolehlivost ve srovnání s jinými systémy, což zvyšuje pohodlí při používání takového zařízení. Vysokokvalitní výměník tepla pro elektrokotel je investicí , která dlouhodobě přináší výhody uživatelům i firmám zabývajícím se výrobou - a distribucí takového zařízení.

More >
Product added to wishlist