Klasické anuloidy v systémech topení

Klasické Anuloidy pro vyrovnávání tlaku a teploty v topných systémech. Kompletní katalog Anuloidů od Nordic Tec obsahuje více variant, ale v této kategorii naleznete nejjednodušší - klasická zařízení tohoto typu, obvykle 2+2 nebo 2+4.

Naše Anuloidy jsou vyrobeny z nerezové oceli - S304, a zaručujeme dlouhou životnost v našem systému topení. Mají povolení pro uvedení na trh na základě prohlášení o shodě s směrnicí PED.

Zaručujeme, že ceny našich Anuloidů jsou velmi atraktivní jak v České republice, tak i v ostatních zemích, kde je nabízíme.

Každý Anuloid z této kategorie obsahuje také tepelnou izolaci pro zachování optimálních teplotních podmínek.

Zveme vás také k prohlédnutí našeho kompletního katalogu anuloidů Nordic Tec - hydraulických vyrovnávačů tlaku - který obsahuje nejen jednoduchá zařízení, ale také rozšířené sestavy s rozdělovači topných okruhů.

rozbalit více >

Anuloid - Princip fungování | Nordic Tec

HVDT Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - Anuloid - je zařízení, které slouží k vyrovnávání a stabilizaci změn (obvykle tlakových) v hydraulických systémech. Jeho princip fungování spočívá v využití hydraulického tlaku a pohyblivých prvků pro vyrovnávání dynamických sil.

Vyrovnávač se skládá z hydraulických válců, pístů a ventilek - které umožňují proudění tekutiny a přizpůsobují tlak v systému . Pohyblivé prvky Anuloidu reagují na změny tlaku a pohybují se v souladu s těmito změnami, čímž udržují tlak v systému .

Díky principu fungování HVDT je dosaženo stabilního a vyváženého tlaku v hydraulickém systému. Toto přispívá k jeho efektivnímu provozu. Tento typ vyrovnávače - Anuloid se často používá v různých aplikacích, jako jsou obvykle hydraulické systémy v průmyslu, dopravní technice nebo energetice.

Funkce hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků jsou důležité pro správnou údržbu a optimalizaci hydraulických systémů, aby bylo dosaženo jejich optimálního výkonu a spolehlivosti.

Hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků jsou často využívány v topných systémech, zejména jsou cenné v instalacích s tepelnými čerpadly a plynovými kotli - protože právě tyto zařízení jsou velmi citlivá na nežádoucí tlaky v systému. Po použití hydraulických vyrovnávačů se systémy často přepnou do ekonomického režimu, což v konečném důsledku snižuje náklady na vytápění.

Product added to wishlist