Výměníky seřazené podle plochy přenosu tepla

Deskové výměníky tepla seřazené podle teplosměnné plochy / plochy desek

V této kategorii najdete naše výměníky rozdělené podle teplosměnné plochy, tj. klíčového parametru, který se používá pro správný výběr těchto zařízení. Jsou uspořádány do několika podkategorií – v pořadí od nejmenších po největší výměnné plochy (tj. jednoduše celková plocha desek).

Chcete-li pokračovat – vyberte a klikněte na příslušnou podkategorii vlevo.

rozbalit více >

Plošné výměníky tepla - výběr s ohledem na výměnnou plochu

Jak již víme, plošný výměník tepla je zařízení, jehož základní funkcí je výměna tepla mezi dvěma médii. Toto řešení se využívá v průmyslových instalacích a v obytných budovách. Plošné výměníky tepla se instalují například v kotelnách plynových a pevných paliv, v komínových topeních s vodním pláštěm a tepelných čerpadlech. Málokdo si uvědomuje, že se používají i v chladicí technice, například v pivovarnictví k ochlazování braku před přidáním kvasinek. Plošné výměníky tepla patří mezi řešení, která si získala velkou popularitu na trhu.

V našem obchodě naleznete bohatý výběr plošných výměníků tepla, ale podmínkou správného fungování tohoto zařízení je vždy správný výběr, který vychází z základního a spolehlivého parametru, jakým je výměnná plocha (nebo jednoduše plošná plocha ploch). Vzhledem k tomu, že v závislosti na individuálních potřebách uživatelů se používají výměníky různých výkonů, abychom usnadnili výběr vhodného modelu, rozdělili jsme dostupná zařízení v našem obchodě do kategorií podle výměnné plochy tepla. Zařízení s nižším výkonem je doporučeno pro malé systémy ústředního vytápění a pro napájení instalací ve formě oddělených vytápěcích okruhů, zatímco největší z nabízených zařízení s výměnnou plochou nad 5 m² se osvědčí i při napájení bytových domů, průmyslových hal, skladů, atd.

Vyberte si výměník tepla z Nordictec-shop.cz

Plošný výměník je nic jiného než výměník tepla postavený ze série desek spojených lakováním nebo šroubováním. Vyrobený z materiálu dobře vodivého tepla, plošný výměník účinně přenáší tepelnou energii mezi médii, aniž by je vzájemně míchal. Klíčovou roli v procesu hraje rozdíl teplot, který nutí tepelnou energii proudit v zařízení. Pracovní média omývají desky v výměníku a v důsledku toho dochází k výměně tepla, kdy médium s nižší teplotou je ohříváno a médium s vyšší teplotou je chlazeno.

Rozsáhlý sortiment internetového obchodu Nordictec-shop.cz zahrnuje široký výběr plošných výměníků tepla s různými celkovými výměnnými plochami tepla. Plošná plocha nejmenších nabízených modelů je menší než 0,5 m², zatímco u největších výměníků dosahuje tento parametr až několika desítek m². Pokud nevíte, jaký výměník tepla vybrat, obraťte se na nás - rádi vám poradíme při výběru nejlepšího řešení pro vaše potřeby.

Výměník tepla - zařízení s mnohostranným využitím

Výměníky tepla jsou používány v mnoha odvětvích průmyslu, jako je chlazení, klimatizace, papírenský průmysl, rafinérie a mnoho dalších. Existuje řada různých typů výměníků tepla, včetně deskových, trubkových, kondenzátorů, vypařovačů a mnoha dalších. Výměníky tepla jsou klíčovým prvkem v procesu úspory energie, protože mohou provádět procesy výměny tepla efektivněji a ekonomičtěji než tradiční metody. Díky použití výměníků tepla jsou procesy méně energeticky náročné a tím pádem šetrnější k životnímu prostředí. Proto jsou výměníky tepla využívány v mnoha moderních technologiích s cílem dosáhnout vyšší účinnosti a výkonnosti. Jejich vliv je zvláště důležitý v oblasti výroby a zpracování materiálů, potravinářství a chemického průmyslu. Celkově lze říci, že výměníky tepla jsou nezbytné v dnešní době a hrají klíčovou roli v mnoha odvětvích průmyslu i mimo ně. Jejich role je neocenitelná.

Zásady výběru výměníku tepla - co je to výměnná plocha?

Výměník tepla je zařízení sloužící k přenosu tepla z jednoho média na druhé. Pro zajištění účinné výměny tepla mezi těmito dvěma médii je výměnná plocha jedním z klíčových faktorů, které je třeba zvážit při výběru správného výměníku tepla. Výměnná plocha je celková plocha, skrze kterou probíhá tok tepla mezi dvěma médii. Jedná se o součet ploch všech desek ve výměníku. Čím větší je plocha, tím lepší je efektivita výměny tepla. K zvýšení výměnné plochy tepla ve výměníku, aniž by se zvětšovaly rozměry samotného zařízení, se používají speciálně profilované desky.

Jak vybrat vhodný deskový výměník tepla pro konkrétní účely?

I když principy výběru výměníku tepla zahrnují také faktory jako teplota, proudění médií a jejich fyzikální vlastnosti, správný výběr výměnné plochy je klíčový pro zajištění efektivního přenosu tepla a dosažení očekávaných výsledků. To, jak velkou výměnnou plochu by měl mít výměník, do kterého investujeme, závisí na jeho určení. Přibližně se předpokládá, že:

Na co se zaměřit při výběru výměníku tepla?

Základním faktorem, který by měl být brán v úvahu při nákupu výměníku tepla, je výše popsaná výměnná plocha výměníku. Kromě toho při výběru výměníku tepla stojí za to věnovat pozornost několika dalším otázkám. Mezi ně patří určení typu a charakteristiky média, které má být chlazeno nebo ohříváno. Je také nutné přizpůsobit průtok a teplotu chladicího média požadavkům procesu. Další důležitou otázkou je ověření vhodnosti výměníku tepla v daném prostředí a stanovení maximální pracovní tlaku. Je také třeba zvážit možnost čištění a údržby výměníku tepla, stejně jako prostor potřebný k jeho instalaci. Důležitým aspektem je také energetická účinnost výměníku tepla a jeho náklady, což ovlivňuje výhodnost celého procesu. Proto je při výběru výměníku tepla vhodné věnovat pozornost technickým parametrům a nákladům na jeho provoz a údržbu.

Z jakých materiálů jsou vyráběny naše deskové výměníky tepla?

Deskové výměníky tepla dostupné v internetovém obchodě Nordictec-shop.cz jsou vyráběny ze nerezové oceli 316L s pájeným měděným spojem o čistotě 99,9% Cu, což je ideální pro různé aplikace. Nerezová ocel je jedním z nejpoužívanějších materiálů pro výrobu deskových výměníků tepla. Je odolná proti korozi a dobře vede teplo, což z ní činí ideální materiál pro prostředí s vysokou agresivitou, jako jsou horká voda, pára nebo chemikálie. Měď je pak velmi trvanlivým pojivem, které se často používá při výrobě výměníků tepla určených pro centrální vytápění.

Nákup deskového výměníku tepla přímo u výrobce - výhody

Nákup deskového výměníku tepla přímo u výrobce přináší řadu výhod. Za prvé máme jistotu, že zakoupený produkt je originál a splňuje veškeré kvalitativní normy a výrobce nám poskytne plnou podporu v případě potřeby technické pomoci. Za druhé se vyhýbáme dodatečným nákladům na zprostředkovatele nebo distributory, platíme pouze za samotný produkt, nikoli za jeho distribuci. Za třetí je čekací doba na objednávku mnohem kratší, protože není třeba přepravovat produkt různými fázemi distribuce. Nakonec, nakupující přímo u výrobce má možnost získat výhodné platební a dodací podmínky. Rozhodnutím o nákupu deskového výměníku tepla přímo u výrobce získáváme jistotu kvality, úsporu peněz a času, a také možnost získání výhodných podmínek.

More >
Product added to wishlist